Op de deelpagina voor jongeren en de deelpagina voor volwassenen kan je heel wat hulpbronnen vinden waarnaar je kan doorverwijzen of waarmee je jongeren kan verder helpen.

Zoek je hulp?

Klik hieronder op je vraag!

4 voor 12

Is er iemand in je omgeving waarvan je denk dat deze het moeilijk heeft? De website 4 voor 12 geeft tips om de 4 signalen te herkennen wanneer iemand zich minder goed in zijn/ haar vel voelt. Je vindt er ook getuigenissen en tips hoe jij kan helpen door te luisteren of door hulp te zoeken.

Eerstelijnspsychologen voor kinderen en jongeren

Een kind of jongere tot 25 jaar dat milde, niet-complexe psychische klachten heeft kan worden aangemeld voor een eerstelijnspsycholoog voor een kortdurende sessiereeks. Aanmelding kan via CAW, CLB, Kind en Gezin, huisartsen, RTJH en het verbindingsteam van Konekti. Tijdens de Coronacrisis zijn er vanuit het netwerk CGG ook tijdelijk eerstelijnspsychologen voor jongeren jonger dan 18 jaar.

WINGG

WINGG verbindt alle zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. WINGG is een netwerk met een eigen zorgaanbod dat bestaat uit verschillende mobiele teams, onder andere het mobiele crisisteam. Er zijn ook een aantal crisisbedden voor minderjarigen met een psychiatrische crisis.

Eerstelijnspsychologen voor volwassenen

Heeft iemand lichte of matige depressieve of angstige gevoelens of problemen met alcoholconsumptie? Via de huisarts, arbeidsgeneesheer of psychiater kan deze terecht bij een eerstelijnspsycholoog en kan beroep doen op de terugbetaling. De gekozen psycholoog neemt verder contact op om een afspraak te maken.

TIPI

Ouders met kinderen, jonger dan 4 jaar, die kampen met twijfels of moeilijkheden kunnen terecht bij TIPI. Het Team Infant Parent Interaction van CGG Mandel & Leie zoekt samen hoe de afstemming tussen ouder(s) en kind bevorderd kan worden.

056 230 023


tZitemzo

Op deze site vind je alle informatie omtrent kinderrechten.

Omgaan met zelfbeschadiging

Weet je of heb je een vermoeden dat een kind of jongere zichzelf verwondt? Hoe kan ik het herkennen? Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen en hoe kan ik hiermee omgaan? Deze gratis brochure is er voor ouders en hulpverleners.

1813

Ken je iemand die aan zelfmoord denkt of die een poging ondernam? Vang je signalen of zelfmoordgedachten op van iemand uit je omgeving in het echt of op sociale media? Er zijn verschillende manieren waarop je kan helpen. Voor hulpverleners zijn er ook specifieke vormingen

: 1813

Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta

Vesta is een centraal aanspreekpunt voor alle vragen rond geestelijke gezondheidszorg omtrent de doelgroep volwassenen. . Zij voorzien voor cliënten en familieleden screening, begeleiding indien er geen alternatieven zijn, toeleiding naar hulpverlening en zorgcoördinatie. Voor hulpverleners voorzien zij advies, expertise op teamniveau, vorming, casusoverleg en zorgcoördinatie.

056/26.11.27

Psychiatrische centra en thuisbegeleiding

In de regio zijn er twee psychiatrische Centra waar mensen terecht kunnen voor begeleiding (al dan niet aan huis), sessies, dagtherapie of opname: PC Menen en PZ Heilige Familie Kortrijk.

Amphora biedt behandeling aan huis in de regio Menen. Impact staat in voor crisishulp aan huis in regio Menen.

Waar kan ik de psychiatrische centra vinden?

PC Menen https://www.pcmenen.be/

PZ Heilige Familie Kortrijk https://pzhfamilie.be/

Amphora https://www.psyzuid.be/nl/aanhuis/amphora

Impact https://www.psyzuid.be/nl/aanhuis/impact

De Korbeel

De Korbeel is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Je kan er terecht voor raadplegingen, dagtherapie, opname en crisiszorg.

056/24.52.59

PAAZ

De Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, kortweg PAAZ, is bedoeld voor opnames van patiënten vanaf 18 jaar met acute psychiatrische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt op vrijwillige basis. PAAZ afdelingen staan ook in voor ambulante consultaties dagtherapie, spoedopname met EPSI en ambulant team EPSI, korte therapeutische opnames met specifiek aanbod afhankelijk van de problematiek.

Waar kan ik de PAAZ vinden?

PAAZ O.L.V. Waregem: https://www.ziekenhuiswaregem.be/verpleegafdelingen/paaz

Centrum Psychiatrie Kortrijk: https://www.azgroeninge.be/nl/patient/diensten/psychiatrie

(Beschut) wonen

(Jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en met een hulpvraag rond sociale vaardigheden of dagactiviteiten kunnen hier terecht voor woonbegeleiding. Op de website van Eigen Woont vind je ook informatie over Travo (arbeidszorgcentrum) en ’t Ac-oord (activeringscentrum). Anzoh biedt aanklampende zorg aan zorgmijdende volwassenen met een psychische problematiek die sociaal huren.

Waar kan ik de organisaties vinden?

Eigen Woonst https://www.eigenwoonst.be/eigen-woonst/

De Rank http://www.vzwbeschutwonenderank.be/

De Bolster en Anzoh https://beschutwonendebolster.be

De MaRe

De MaRe staat als psychosociaal revalidatiecentrum in voor sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap voor mensen (+16 jaar) met een psychiatrische kwetsbaarheid die nood hebben aan begeleiding / behandeling met het oog op maximaal herstel op vlak van bv. wonen en werken.

Kompas

Kompas vzw voorziet begeleiding en behandeling van druggebruikers: ambulant, aan huis, in crisis, via opname of via het specifieke traject DODO voor zwangere vrouwen en kinderen van druggebruikende ouders.

056/20.20.74

Welke maatregelen zijn er in tijden van corona in de hulpverlening?

Wat kan ik het best doen tijdens de hulpverlening? Waar kunnen we terecht? Welke specifiek maatregelen zijn er in de geestelijke gezondheidszorg?

Steunpunt geestelijke gezondheid

Je vindt er als hulpverlener informatie omtrent geestelijke gezondheidszorg bv. rond buddywerking en beeldvorming, documentatie, informatie rond vormingen en studiedagen…

CGG Suïcidepreventie

Wil je consult, advies of beleidsondersteuning? Of ben je op zoek naar vorming (open aanbod of op maat) omtrent een specifieke doelgroep of specifiek thema rond suïcidepreventie? Dan kan je terecht op de website bij de suïcidepreventiewerking van het CGG.

Crosslink

Het programma Crosslink geeft advies, vorming en deskundigheidsbevordering omtrent geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

051/69.10.61


We Care

Op deze website van Cavaria kan je als hulpverlener informatie en expertise vinden om mensen die holebi, transgender of intersekse zijn (LGBTI-personen) te ondersteunen. 

09 223 69 29

E-learning SP reflex voor hulpverleners

Deze online tool is gebaseerd op de richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag en is bedoeld voor hulpverleners. Theorie en oefeningen worden gekoppeld gedurende 5 modules (detecteren en bespreken van suïcidaliteit, mogelijke interventies, wat na een suïcidepoging, na een suïcide en suïcidepreventie bij ouderen).

ASPHA

ASPHA biedt Advies rond SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. Het is een advieslijn over het begeleiden van suïcidale personen, hun omgeving en nabestaanden van zelfdoding.

024/24.30.00

Infolijn Islam

Vragen over Islam? Deze lijn is er voor iedereen met vragen rond de Islam, met of zonder moslimachtergrond.

0800 200 98

CGG Largo Tabak, Alcohol en drugswerking

CGG largo kan jou ondersteunen wanneer je je zorgen maakt om een jongere die experimenteert of op een riskante manier omgaat met alcohol, drugs of gamen. Dat kan via individuele sessies, klasinterventies, ondersteuning of deskundigheidsbevordering van professionelen.

Klik hier voor de folder!


Logo Leieland

Op zoek naar vormingen, cursussen, workshops… omtrent gezondheidsthema’s zoals mentaal welbevinden? Neem contact op met ons en wij helpen je graag zoeken. Veel websites bieden ook een luikje voor professionelen aan.

056/44.07.94

De geluksdriehoek

Wil jij werken aan je geluk? Neem dan zeker eens een kijkje op www.geluksdriehoek.be. Deze geluksdriehoek van Gezond Leven helpt je met tools en inzichten om je gelukkig(er) te voelen. Daarnaast kan je ook heel wat tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen vinden over geluk. Ook is er een geluksmaat die je meer vertelt over hoe het zit met jou geluk.

De Zorgsamen

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt, geef je alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit en nog des te meer in tijden van corona. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.

 

De coronacrisis heeft op ieder van ons een grote impact. Voor mensen die zorg dragen en zorgen voor andere mensen is de druk dan ook bijzonder groot. Hoe weet je nu wanneer deze druk te hoog wordt en wanneer doe je best beroep op professionele hulp? Op www.dezorgsamen.be kan je door het invullen van De zorgscreener weten of er nood is aan psychologische ondersteuning of een gesprek met een andere zorgprofessional. Je kan je gegevens achterlaten waarna je binnen de drie werkdagen gecontacteerd wordt door een collega-hulpverlener.