1.1.  Psychosociale ondersteuning

ROEKA is er voor professionele hulp- en dienstverleners
ROEKA is een uniek centraal aanmeldpunt in Zuid-West-Vlaanderen waar professionele hulp- en dienstverleners – tijdens de kantooruren – terecht kunnen voor consult of psychosociale, gezins- en traumabegeleiding van Oekraïense vluchtelingen en de mensen die direct bij hun opvang en vluchtverhaal betrokken zijn.

CAW:
CAW biedt gratis psychosociale hulpverlening bij persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun directe sociale omgeving. Er is specifieke aandacht voor psychosociale begeleiding in het kader van slachtofferschap.  CAW versterkt ook de burgers die deze mensen opvangen. Daar zijn er vragen naar hoe ze met de vernieuwde situaties en de persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne kunnen omgaan. Het CAW voorziet ook psychosociale hulpverlening aan opvanggezinnen en opvanginitiatieven. Via het gratis nummer 0800 13 500 krijg je meteen een hulpverlener aan de lijn, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. Het CAW voorziet ook Mind-Spring: een psycho-educatie programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. 

Met de subsidie “versterking van het aanbod psychosociale eerstelijnshulp bij persoonlijke en psychische problemen voor Oekraïense vluchtelingen en hun directe sociale omgeving” worden de volgende doelstellingen gerealiseerd: psychosociale begeleiding in het kader van slachtofferschap en laagdrempelige en proactieve psychosociale eerstelijnshulp aan personen uit de doelgroep van Oekraïense vluchtelingen en hun directe sociale omgeving;

CAW Zuid-West-Vlaanderen zet regionaal in op de volgende acties;

–        Individuele kortdurende psychosociaal onthaal & begeleidingen en slachtofferhulp

–        Proactief groepssamenkomsten/groespaanbod (bijv. opvanggezinnen)

–        Mind-Spring – uitrol in Zuid-West-Vlaanderen in het najaar

–        Vindplaatsgericht werken (bijv. nooddorp)

Deze infolijn bundelt de krachten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw en Solentra en geeft antwoorden op een waaier van vragen over opvang, integratie en psychologische begeleiding van vluchtelingen. Ook burgers die Oekraïners opvangen kunnen er met hun vragen terecht. Oekraïners worden geholpen in hun eigen taal.

Engels en Nederlands: 02 225 44 11

Oekraïens:                       02 225 44 21

Deze brochure biedt een eerste hulp voor mensen met een migratieachtergrond, die negatieve gevoelens en stress ervaren. Het maakt de drempel kleiner om als begeleider, hulp- of dienstverlener het gesprek aan te gaan. Deze brochure is beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Dari, Engels, Frans, Farsi, Oekraïens, Pashto, Roemeens, Russisch en Somali.

Hulpmiddel voor psychosociale ondersteuning van mensen op de vlucht in tien talen.

  • OCMW

Het OCMW kan de kosten ten laste nemen van een professional die trauma’s, angstproblemen of psychiatrische stoornissen behandelt. Onderstaande meertalige brochure van de POD Maatschappelijke Integratie biedt een overzicht over de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.

   – Brochure in het Nederlands

   – Brochure in het Frans

   – Brochure in het Duits

   – Brochure in het Engels

   – Brochure in het Oekraïens

    – Brochure in het Russisch+

Ethias services biedt psychosociale hulp aan in het Oekraïens (en andere talen uit de regio). Uiteraard kunnen ook de medewerkers/vrijwilligers die werken voor een lokaal bestuur of een hulporganisatie bijgestaan worden. Deze ondersteuning kan individueel, collectief, op afstand of face-to-face (afhankelijk van de regio) worden georganiseerd en is een betalende dienstverlening. Mail voor meer informatie naar ethiasservices@ethias.be

  • Op deze webpagina van het Rode Kruis-Vlaanderen vinden gastgezinnen tips over hoe ze een eerste psychische ondersteuning kunnen bieden.

In deze webinar krijgen gastgezinnen tips om zorg te dragen voor het mentale welzijn van zichzelf en hun huisgenoten.

Veel van onze partners hebben een aanbod rond psychosociale ondersteuning. Momenteel hebben wij nog geen compleet overzicht van wie een (meertalig) specifiek aanbod heeft voor vluchtelingen. Logo Leieland helpt graag verder bij specifieke vragen. Al onze partners zijn terug te vinden op www.kzitermee.be

1.2. Trauma

Op deze website vind je kortdurende trainingen die kunnen helpen om met (oorlogs)trauma te werken alsook een lijst van (online) Russisch – Oekraïens sprekende therapeuten die bereid zijn te helpen.

 

  • Solentra: cultuursensitief diagnostisch- en behandelingscentrum met expertise in oorlogs- en migratietrauma. Solentra biedt ondersteuning voor professionele en vrijwillige hulpverleners (waaronder ook gastgezinnen) die vluchtelingen opvangen en vragen hebben over psychologische begeleiding.

1.3. Slachtofferhulp

Met ondersteuning van een tolk helpt het CAW bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen of met het omgaan van rouw en verlies.

Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Deze website biedt informatie en een luisterend oor aan in 23 verschillende talen.  

1.3. Algemene tips voor het mentaal welzijn van je gasten en jezelf