Ondersteuning en communicatietips hulpverleners en gastgezinnen

1.1. Taaldrempels verkleinen:

 

 

 • Communicatiewaaier: deze communicatiewaaier van het Agentschap Integratie en Inburgering biedt een overzicht van hulpmiddelen (sociale tolken, pictogrammen, apps, tips over communiceren in duidelijke taal,..) om taaldrempels in de hulp-of dienstverlening te verlagen. Daarnaast wordt dit document vergezeld van een beslismodel die helpt de meest gepaste communicatiewijze te selecteren.
 • Op deze website vind je hulpmiddelen om gelijkwaardige geneesmiddelen te identificeren of het cyrillische alfabet te ontcijferen op de verpakking van geneesmiddelen uit Oekraïne.
 

1.2. Ondersteuning

 • Solentra: vanuit hun expertise in oorlogs- en migratietrauma, stelt Solentra hun helpdesk open voor alle professionele en vrijwillige hulpverleners die vluchtelingen opvangen.
 • Deze meertalige brochure van de POD Maatschappelijke Integratie biedt een overzicht over de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.
 

 – Brochure in het Nederlands

 – Brochure in het Frans

 – Brochure in het Duits

 – Brochure in het Engels

 – Brochure in het Oekraïens

 – Brochure in het Russisch

 • Op deze website vinden zorgverleners meer info over het factureren van verleende zorg aan Oekraïense vluchtelingen, in afwachting van hun inschrijving.
 • Het Groeipakket is er ook voor Oekraïense vluchtelingen. Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

 • Trefpunt Odi is een verzamelplaats over diversiteit in de hulpverlening. Het doorkruist diverse hulpverleningsthema’s zoals diabetes, dementie, psychische problemen, opvoedingsondersteuning,..

 • Dit draaiboek van het Agentschap Integratie & Inburgering biedt inspiratie aan organisaties die een buddyproject willen opzetten of bijsturen om nieuwkomers wegwijs te maken in de samenleving.
 • Doof Vlaanderen tracht dove en slechthorende Oekraïners te begeleiden om zich gemakkelijk te informeren, registreren en ondersteuning te ontvangen in België. Daarnaast ondersteunen ze ook vrijwilligers die zich aanbieden om vluchtelingen te helpen. Klik hier voor meer informatie.
 • Kind en Gezin liet onderstaande downloadbare documenten vertalen in het Oekraïens:
 

Dienstverlening Kind en Gezin

Dienstverlening Kind en Gezin (NL) 

-Vaccinatieschema                  – Vaccinatieschema (NL)

Vaccineren:waarom?          – Vaccineren:waarom? (NL)

 • Klik hier voor meer informatie over ondersteuning aan jonge gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen.
 • Deze blog biedt tips voor perinatale hulpverleners die in contact komen met Oekraïense vluchtelingen die een kind verwachten of gevlucht zijn met een jong kind.
 • Klik hier voor meer informatie over ondersteuning aan niet-begeleide minderjarigen.
 • Erik de Soir, crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut stelde onderstaande leidraad op voor gastgezinnen.

Praten met vluchtelingen over de oorlog (NL)

Praten met vluchtelingen over de oorlog (FR)

Praten met vluchtelingen over de oorlog (ENG)

Praten met vluchtelingen over de oorlog (Duits)

Op deze webpagina van het Rode Kruis-Vlaanderen vinden gastgezinnen tips over hoe ze een eerste psychische ondersteuning kunnen bieden.